Zasady projektowania instalacji odpylających

Poniżej prezentujemy listę ośmiu zasad, którymi należy się kierować podczas projektowania instalacji odpylających. Mamy nadzieję, że pomogą one inwestorom i wykonawcom sprawnie przeprowadzić planowanie i budowę instalacji w zakładzie produkcyjnym.

  • Dokładny wywiad — klient musi sprecyzować swoje oczekiwania i udostępnić realizatorowi inwestycji dokumentację techniczną budynku.
  • Solidna wizja lokalna — jest doprecyzowaniem informacji pozyskanych w trakcie wywiadu. Pozwala na poznanie czynników niewidocznych na planach.
  • Identyfikacja zagrożeń — niektóre pyły i opary są trujące (np. farby, lakiery, drewna tropikalne) lub łatwopalne czy wręcz wybuchowe (drewno, cukier, mąka, węgiel, metale lekkie). Kluczowe jest uwzględnienie tych czynników i projektowanie instalacji od początku z myślą o tych potencjalnych zagrożeniach.
  • Dobór mocy — w zależności od rodzaju pyłów, ich ilości, masy, oraz długości przewodów konieczne jest zainstalowanie pomp lub wentylatorów o odpowiednio wysokiej mocy.
  • Planowanie rozbudowy — jeśli zakład będzie się rozbudowywać, warto to uwzględnić w planach instalacji odpylającej, tworząc większą przepustowość i montując urządzenia o odpowiednio większej mocy.
  • Unikanie trójników równoprzelotowych — mogą być przyczyną powstania zatorów. Należy łączyć elementy trójnikami orłowymi lub redukcyjnymi.
  • Ograniczone użycie węży elastycznych — waz elastyczny ma nawet 10 razy większe opory powietrza niż przewód gładki. Należy je stosować tylko tam, gdzie jest to niezbędne.
  • Odpowiedni dobór przepustnic wentylacyjnych — przepustnice zamykające powinny być montowane w instalacji powrotu oczyszczonego powietrza, a przepustnice gilotynowe w instalacji odciągu, do transportu zanieczyszczeń. Jeśli przepustnica zostanie źle zainstalowana, materiał w może się gromadzić na jej łopatce i tworzyć zatory.