W jakich zakładach przemysłowych stosuje się systemy odpylania?

Ochrona zdrowia pracowników powinna być głównym zadaniem pracodawców, zwłaszcza w zakładach przemysłowych, gdzie osoby pracujące mają kontakt z materiałami i substancjami potencjalnie niebezpiecznymi, a także w zapylonych halach i pojedynczych stanowiskach. Jednym ze sposobów na ochronę zdrowia jest zainstalowanie systemów odpylania. W jakich zakładach najczęściej znajdują one zastosowanie?

Dlaczego należy dokładnie odpylać halę?

Miejsce pracy, które jest przygotowane z dbałością o komfort i ochronę zdrowia, doceni każdy pracownik, co jest niezwykle ważne dla funkcjonowania zakładu. Jakość powietrza to nie tylko dobra wola pracodawcy, ale także kwestia uregulowana prawnie, ponieważ zaniechanie odpylania hali przemysłowej może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pyły, gazy i opary unoszące się w powietrzu nie tylko obniżają komfort pracy, ale również dostają się do oczu i płuc, powodując najpierw kaszel i duszności, a długofalowo poważne choroby układu oddechowego z pylicą i nowotworami na czele.

Gdzie należy zastosować systemy odpylania?

Mówiąc ogólnie, odpowiednio dobrany system odpylania powinien być zainstalowany wszędzie tam, gdzie pojawia się pył unoszący się w powietrzu. Należy zwrócić uwagę, że instalacja taka jest niezbędna nie tylko w miejscach pracy z substancjami niebezpiecznymi lub potencjalnie szkodliwymi, ale również podczas pracy np. z drewnem lub gipsem, które nie są szkodliwe dla człowieka, ale praca z nimi generuje spore ilości pyłów.

Do zakładów przemysłowych, które powinny posiadać odpowiednio dobrany system odpylania, należą zakłady przemysłu drzewnego, metalowego, spożywczego i huty. Również miejsca ze sporą ilością oparów muszą mieć dokładnie oczyszczane powietrze, a więc zakłady przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Można przyjąć, że oczyszczanie powietrza powinno mieć miejsce przy takich czynnościach jak: kruszenie, przesypywanie, mielenie, mieszanie, cięcie i spawanie. Szczególnie niebezpieczna jest obróbka metali, taka jak szlifowanie i polerowanie, ponieważ to właśnie te materiały najczęściej są odpowiedzialne za choroby płuc i nowotwory.

Zachęcamy do kontaktu z nasza firma, ponieważ oferujemy profesjonalne podejście i wyspecjalizowane przemysłowe systemy odpylające projektowane indywidualnie dla każdego zakładu.