Jak zadbać o właściwą filtrację powietrza w zakładzie produkcyjnym?

Jakość powietrza w halach produkcyjnych powinna być stale monitorowana, by być zgodną z normami prawnymi i zasadami BHP. Jest to sprawa priorytetowa, ponieważ bezpośrednio wpływa na zdrowie pracowników, a długoterminowo może działać negatywnie na trwałość maszyn. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń i używanych w zakładzie materiałów nadmierne zapylenie może być nawet przyczyną pożaru i umożliwiać mu szybkie rozprzestrzenianie się.

Co zastosować do filtracji powietrza w hali produkcyjnej?

Odpowiednią filtrację powietrza w hali produkcyjnej zapewni system odpylania i wentylacji dobrany do specyfikacji zakładu i rodzaju cząsteczek, które unoszą się w powietrzu. Wydajny system powinien być dobrany i wykonany przez profesjonalną firmę specjalizującą się w produkcji i instalacji takich urządzeń. Celem działania systemu odpylania jest filtracja powietrza na tyle wydajna, by nie przekraczała norm dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji w powietrzu w miejscu pracy.

Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, należy wybrać odpowiedni rodzaj filtrowania lub zastosować kilka z nich:

  • system odpylania przemysłowego, który działa na objętości całej hali produkcyjnej,
  • wentylacja strefowa,
  • wentylacja miejscowa,
  • odciąg ścinków i odpadów.

W kontroli jakości powietrza przydatne są również:

  • Systemy HVLS

Są to wentylatory zapewniające także ogrzewanie i klimatyzację. Zapewniają stały ruch powietrza i rozpraszanie zanieczyszczeń. Wykorzystują wolnoobrotowe wentylatory, których wielkość i moc dostosowuje się do pomieszczenia i rodzaju prac w nim wykonywanych.

  • Instalacje rozdzielające spaliny i bariery separacyjne

Oddzielają powietrze zanieczyszczone pyłami i doprowadzają na miejsce pracy powietrze czyste.

  • Materiałowe ścianki i kurtyny

Ich zadaniem jest oddzielenie pomieszczeń o różnej jakości powietrza. Są szczelne i pozwalają na szybką przebudowę w razie takiej potrzeby.

Systemy wentylacji i filtracji są nowoczesną inwestycją, która zapewni bezpieczeństwo i wydajność pracy. Jest to nie tylko dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale również zapobieganie awariom sprzętów i zwiększenie jakości produkcji.