Jak dopasować system odpylania do wentylacji przemysłowej?

Funkcjonowanie wielu linii technologicznych oraz instalacji wiąże się z wykorzystywaniem technologii, w ramach których powstaje znaczna ilość pyłów. Z reguły taka sytuacja oznacza poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników znajdujących się w strefie ich bezpośredniego oddziaływania, ponieważ cząsteczki różnych substancji zawieszone w powietrzu mogą przedostawać się do dróg oddechowych. Problemem będzie także związane z tym zagrożenie eksplozją i pożarem przy przekroczeniu progu wybuchowości. Zapylenie to także brak skuteczności działania wymienników ciepła służących do chłodzenia pracujących urządzeń oraz powodowanie zwiększonego tarcia wpływającego na wszelkie układy mechaniczne. Rozwiązaniem okaże się właściwe odpylanie przemysłowe. Przekonajmy się, jak dopasować je do konkretnej sytuacji.

Jak zbierać i transportować zanieczyszczenia?

Podstawą skutecznej instalacji odpylającej będzie system pozwalający na odbieranie zanieczyszczonego powietrza. By unieść znajdujące się w nim drobiny cząstek stałych konieczne będzie zarówno zastosowanie odpowiednio dużej siły ssącej, jak i doprowadzenie wylotów systemu odpylającego do poszczególnych stanowisk pracy i używanych na nich urządzeń. W grę mogą tu wchodzić np. specjalne odciągi stanowiskowe. Do wywoływania wymaganego ruchu powietrza niezbędne okażą się wentylatory zdolne do wygenerowania pożądanego poziomu przepływu. Transport zanieczyszczeń wymaga natomiast sieci kanałów, zbierających i przesyłających zanieczyszczenia do urządzeń filtracyjnych.

Jak oczyszczać powietrze z pyłów?

Do pozbywania się pyłów mogą być wykorzystywane rozmaite rozwiązania techniczne, zależnie od konkretnej sytuacji. Wśród używanych najczęściej znajdują się różnego typu filtry. Mogą to być zarówno filtry workowe, jak i specjalne wkłady patronowe. Stosuje się też m.in. cyklony, gdzie za pozbywanie się zanieczyszczeń odpowiada siła odśrodkowa, wyrzucająca cięższe cząsteczki z wirującego strumienia. Możliwe są też inne metody wytracania energii kinetycznej cząstek stałych.