Jak dobrać system odpylania do hali przemysłowej?

Zadaniem systemu odpylania jest usuwanie z powietrza zanieczyszczeń, głównie cząsteczek ciał stałych, czyli pyłów. Dóbr systemu do hali uzależniony jest od rodzaju wykonywanych w hali prac.

Rodzaje systemów odpylania i ich zastosowanie

Najpopularniejsze systemy odpylania, to:

  • Komory osadnicze

Cząsteczki pyłków wpadają wraz z powietrzem do komory, gdzie opadają na dno. Zaletą takich komór jest niska cena i nieskomplikowana budowa. Nie nadają się jednak wszędzie, ponieważ odpylają jedynie cząsteczki o średnicy większej niż 20 μm, a opór przepływu wynosi do 50 Pascali. Ogromną zaletą jest możliwość odpylania gazów gorących. Komory osadnicze sprawdzą się podczas suszenia kauczuku, przy kotłach opalanych miałem i kotłach na biomasę.

  • Cyklony

Cyklony wykorzystują siłę odśrodkową wpadających cząsteczek pyłu. Pyłki wpadają do systemu z dużą prędkością, a pod wpływem zawirowania uderzają o ścianki i opadają na dno.  Cyklony mają wysoką skuteczność oczyszczania i nadają się do cząstek o średnicy powyżej 10 μm. Wybierane są podczas obróbki drewna i tworzyw sztucznych, w przemyśle papierniczym i do odpylania kotłów z gazów spalinowych.

  • Odpylacze filtracyjne

Działają poprzez przepuszczenie powietrza przez filtry tkaninowe, papierowe lub ceramiczne, a od rodzaju filtra zależy ich skuteczność, która i tak jest bardzo duża. Filtry konieczne należy regularnie czyścić. Odpylacze filtracyjne stosuje się podczas obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych oraz w przemyśle chemicznym i cementowym.

  • Elektrofiltry

Cząsteczki wyłapywane są na elektrodach po uprzednim ich naładowaniu elektrostatycznie. Skuteczność jest najwyższa ze wszystkich filtrów. Elektrofiltry wykorzystywane są w kotłach opalanych węglem, koksowniach, przetwarzania metali i produkcji substancji chemicznych.

  • Odpylacze żaluzjowe

Nadają się do wstępnego oczyszczenia. Cząsteczki pyłu wpadają na przeszkodę i swobodnie opadają. Ze względu na sposób działania, skuteczność jest najmniejsza ze wszystkich rodzajów odpylaczy.

Wybór systemu odpylającego powinien uzależniony od potrzeb każdego zakładu, ponieważ każdy system ma różną sprawność oczyszczania, a im więcej pyłów w powietrzu, tym większą sprawność należy zastosować.