Co zaliczamy do urządzeń transportu pneumatycznego?

Zwane inaczej przenośnikami próżniowymi, są podstawowym sposobem transportu wielu materiałów w zakładach produkcyjnych. W tym artykule opisujemy zasadę działania oraz przykładowe zastosowania urządzeń do transportu pneumatycznego.

Jak działają urządzenia transportu pneumatycznego?

Poszczególne urządzenia transportu pneumatycznego bardzo różnią od siebie, jednak w dużym uproszczeniu, składają się one z systemu pomp, rur i zbiorników. Odpowiednio zmieniając ciśnienie w układzie, z użyciem strumienia powietrza, unosi się i przemieszcza rurociągami ciecze lub substancje sypkie.

Maszyny te podzielić można na:

  • podciśnieniowe — w których ładunek jest zasysany,
  • nadciśnieniowe — w których ładunek jest tłoczony.

Ich ogromnymi zaletami są wysoka odporność na eksploatację (brak ruchomych części poza pompą) i bardzo duża wydajność. Maszyny te są najwydajniejszym sposobem transportu dużych ilości substancji płynnych i sypkich. Pozwalają na łatwe zasysanie ładunku spoza układu (np. z ciężarówki, wagonu czy wnętrza maszyny) oraz dystrybuowanie go ze specjalnych zbiorników.

Przykłady zastosowań urządzeń transportu pneumatycznego

Urządzenia transportu pneumatycznego znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie istnieje potrzeba przemieszczania dużych ilości materiałów sypkich lub płynów. Przykładowymi branżami stosującymi maszyny transportu pneumatycznego są branże:

  • spożywcza — do transportu mąki w młynach lub cukru,
  • chemiczna — do transportu płynnych i sypkich reagentów,
  • petrochemiczna — transport ropy i produktów ropopochodnych,
  • drzewna — do transportu pneumatycznego trocin,
  • tworzyw sztucznych — do transportu rozdrobnionych odpadów plastikowych,
  • farmaceutyczna — transport komponentów leków,
  • górnicza — do transportu miału węglowego,

Jeśli interesuje Państwa wprowadzenie urządzeń transportu pneumatycznego do swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.